باغ و عمارت شوکت آباد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 07:41, 27 December 2023 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
باغ و عمارت شوکت‌آباد
نام فارسی باغ و عمارت شوکت‌آباد
کشور ایران
استان خراسان جنوبی
موقعیت 5کیلومتری شرق بیرجند، روستای شوکت‌اباد
کاربری مجموعۀ فرهنگی
مشخصات معماری مجموعۀ کوشک اصلی، برج‌های دیده‌بانی، سردر ورودی عمارت اصلی، حوض‌خانه، عمارت نارنجستان، باغ و اصطبل
زمان ساخت دورۀ قاجار
نمای یکی از عمارت‌های مجموعه

باغ و عمارت شوکت‌آباد

در ۵کیلومتری شرق بیرجند از دورۀ قاجار، در روستایی به همین نام. به امیراِسماعیل خان شوکت‌الملک (عَلَم) تعلق داشت. علاوه بر کوشک اصلی، این مجموعه مشتمل است بر بخش‌هایی چون برج‌های دیده‌بانی، سردر ورودی عمارت اصلی، حوض‌خانه، عمارت نارنجستان، باغ و اصطبل. بناهای متعدد با پیش‌خوان ورودی شکستۀ هشت‌ضلعی و تزیینات زاویه شکسته، رسمی‌بندی، قوس‌های کلیل آذری در حوض‌خانه، آینه‌کاری یکی از اتاق‌ها، مقرنس‌کاری سقف، طاق‌نمای تزیینی نمای خارجی و قوس در قسمت نارنجستان دارد.

بخشی از آن به موزۀ تاریخ طبیعی، بیرونی آن به دانشگاه بیرجند و اندرونی آن به محل پذیرایی از استادان مهمان با عنوان استادسرا، اختصاص یافته است. مجموعۀ باغ و عمارت‌های آن در سال 1378ش در زمرۀ آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.