بال، فردیناند (ح ‍۱۶۱۶ـ۱۶۸۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بال، فِردیناند (ح ‍۱۶۱۶ـ۱۶۸۰)(Bol, Ferdinand)
نقاش هلندی. در آمستردام شاگرد رامبرانت[۱] (پیش از ۱۶۴۰)، و از پركارترین پیروان او در تك‌چهره‌سازی[۲] بود؛ آثارش از فرط شباهت به آثار رامبرانت، گاه با یكدیگر اشتباه می‌شوند. در كارهای بعدی‌اش، به آراستگی شیوۀ باروک[۳] گرایید و شماری چهره‌نگاری گروهی از شهروندان پدید آورد.

 


  1. Rembrandt
  2. portraiture
  3. baroque