بالدوین چهارم، جذامی (۱۱۶۰ـ۱۱۸۵م)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بالْدوین چهارم، جذامی (۱۱۶۰ـ۱۱۸۵م)(Baldwin IV, the Leper)

(یا: بالدوین چهارم، معروف به مجذوم) پادشاه سلطان‌نشین لاتینیِ بیت‌المقدس (اورشلیم) (حک: از ۱۱۷۳).