بالهارود

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بالهارود

رودخانه‌ای دایمی در استان اردبیل، در شهرستان‌های گرمی و بیله‌سوار، با درازای ۷۵کیلومتر (تا مرز ایران و جمهوری آذربایجان). از دامنۀ شمالی کوه میرو در سیزده‌کیلومتری شرق جنوبی شهرستان گرمی سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از مرز ایران و جمهوری آذربایجان در شهر بیله‌سوار از مرز جدا می‌شود و به داخل خاک جمهوری آذربایجان روان می‌گردد. موقعیت مرزی این رودخانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این رودخانه در میان مردم بومی ایران و خاصه اهالی جمهوری آذربایجان بلغارچای[۱] خوانده می‌شود. بالهارود با احتساب دنباله‌اش در کشور آذربایجان، مجموعاً بیشتر از 160کیلومتر طول دارد.
  1. Bolgarchay