بامداد، محمدعلی (مشهد ۱۲۶۲ـ تهران ۱۳۳۰ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

محمدعلی بامداد (مشهد ۱۲۶۲ـ تهران ۱۳۳۰ش)

محمدعلی بامداد
زادروز مشهد ۱۲۶۲ش
درگذشت تهران ۱۳۳۰ش
ملیت ایرانی
شغل و تخصص اصلی نویسنده و روزنامه‌نگار
شغل و تخصص های دیگر سیاستمدار
آثار حافظ‌شناسی یا الهامات خواجه (۱۳۳۸ش)؛ علم اخلاق یا حکمت عملی (۱۳۳۷ش)؛ ادب چیست و ادیب کیست (۱۳۴۳ش)
گروه مقاله تاریخ ایران
محمدعلی بامداد

سیاستمدار، روزنامه‌نگار و نویسندۀ ایرانی. روزنامۀ بامداد روشن را منتشر کرد. در ۱۳۰۳ش رئیس ادارۀ فرهنگ شد و بعد به ریاست اوقاف رسید و چندی بعد رئیس فرهنگ فارس شد. در دورۀ ششم به نمایندگی مردم شیراز به مجلس راه یافت و پس از این دوره به وزارت عدلیه وارد شد و به مقاماتی عالی رسید. در ۱۳۲۱ـ۱۳۳۰ش بازرس دولت در بانک ملی بود.

بامداد در حافظ‌شناسی صاحب‌نظر و اثر بوده است.

از آثارش: حافظ‌شناسی یا الهامات خواجه (۱۳۳۸ش)؛ علم اخلاق یا حکمت عملی (۱۳۳۷ش)؛ ادب چیست و ادیب کیست (۱۳۴۳ش).