باکلی، ویلیام فرانک (۱۹۲۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

باکْلی، ویلیام فِرانک (۱۹۲۵- ۲۰۰۸م)(Buckley, William Frank)
نویسندۀ سیاسیِ محافظه‌کار و رمان‌نویس امریکایی و از سردبیران نشنال ریویو[۱] (۱۹۵۵). باکلی در کتاب‌هایی مثل جدایی از لیبرالیسم[۲] (۱۹۵۹) و در برنامۀ هفتگی تلویزیونی خط آتش[۳] مواضع «روشنفکرانۀ» دست‌راستی و ضدّلیبرال را در عرصۀ سیاست امریکا نمایندگی می‌کرد.

 


  1. National Review
  2. Up from Liberalism
  3. Firing Line