بتون پیش تنیده

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بِتون پیشْ‌تَنیدِه (prestressed concrete)

صورت تکامل یافتۀ بتون مسلّح[۱] که در آن کابل‌های فولادی کشیده‌شده در قالب، جانشین آرماتور شده‌اند. در نتیجه می‌توان از استحکام کششی فولاد و استحکام فشاری بتون نهایت استفاده را کرد. نخستین‌بار، اوژن فرسینه[۲]، مهندس فرانسوی، در دهۀ ۱۹۲۰ آن را به‌کار بُرد.

 


  1. reinforced concrete
  2. Eugène Freysinnet