بجستانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بَجِسْتانی
از گویش‌های فارسی خراسان که اهالی بجستان، واقع در ۴۰ کیلومتری گناباد، به آن سخن می‌گویند و به گنابادی نزدیک است.

تعدادی از واژگان بجستانی: yakagi «تنهایی»، bok «غورباقه» و xandasuri «ختنه‌سوران».