بحر، علی عبدالله

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

البحر، علی عبدالله (تعِز 1930- المسراح 1978) Ali Abdallah Albahr


عالم دینی و دولتمرد یمنی. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش، روستای حصن الشرمان از توابع بخش ماویه از استان تعِز، به پایان برد. سپس به مرکز بخش ماویه رفت و در مدرسه‌ی قضایی ادامه‌ی تحصیل داد. او در این زمان، همچنین در زمینه‌ی ادبیات، فقه، کلام و حدیث نیز دانش آموخته است. پس از انقلاب 1962م به دستور رئیس‌جمهور، ریاست دادگستری ماویه را عهده‌دار شد، سپس ریاست دادگستری شهر مخاء و پس از آن شهرهای حجریه و مقبله را به عهده گرفت. با آزادی‌خواهان و مجاهدان و رؤسای قبایل در جنبش ملی یمن همراه شد و در مراحل انقلاب و آزادی جنوب یمن از استعمار انگلیس نقش ویژه‌ای ادا کرد.

علی عبدالله البحر پس از انقلاب به مدیریت ناحیه‌ی المسراح منسوب گردید و سرانجام در جریان هجوم عبدالله عبدالعالم که رقیب علی عبدالله صالح بود کشته شد.