بردخون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

بُرْدْخون
شهری در استان بوشهر، شهرستان دیّر، و مرکز اداری بخش بَردخون. با ارتفاعی حدود ۱۰ متر، در ۱۱۵کیلومتری جنوب شرقی بوشهر و ۵۰کیلومتری شمال غربی بندر دیّر، سر راه بندر دیّر به بوشهر، قرار دارد. اقلیم این شهر گرمِ مرطوب و از نظر بارندگی جزء نواحی خشک و جمعيت آن ۴,۳۰۶ نفر است (۱۳۸۵).