برفک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بَرفَک (thrush)

عفونت ناشی از قارچ شبه‌مخمر[۱] کاندیدا[۲]. برفک معمولاً در دهان دیده می‌شود و در شیرخواران بسیار شایع است. بیماری گاه مهبل را هم گرفتار می‌کند. در این بیماری، لکه‌های سفیدرنگی روی غشاهای مخاطی دیده می‌شود. این بیماری را کاندیدیاز[۳] هم می‌نامند و گاه پس از مصرف پادزی‌هایی که عوامل ضد قارچ[۴] طبیعی را ازبین می‌برند، پدید می‌آید. این عفونت را با داروهای ضد قارچ درمان می‌کنند.

 


  1. yeastlike fungus
  2. Candida
  3. candidiasis
  4. antifungal agent