برکات، احمد حسن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

برکات، احمد حسن (نهم 1713- صنعاء 1782م)   Ahmad Hasan Barat


(نام کامل: احمد بن حسن بن سعید برکات الیمنی الصنعانی) مفسر و شاعر یمنی و امام جمعه‌ی صنعاء. در صنعاء پرورش یافت و نزد فقها و علمای آنجا (مانند ‌هاشم بن یحیی الشامی، محمد بن اسماعیل الامیر و محمد بن اسحاق المهدی) تحصیل کرد. پس از تبحر در فقه و حدیث و تفسیر به تدریس فقه روی آورد. زمانی که برای ادای فریضه‌ی حج به حجاز رفت و مدتی در آن‌جا اقامت کرد، حلقه‌ی دروس خود را برقرار نمود و بسیاری از دولتمردان و عالمان حجاز (مانند امام مهدی عباس، احمد بن لطف‌الله، محمد بن صالح و وزیر علی بن صالح العماری) نزد وی تلمذ کردند.

شعر برکات زیبا و روان است و دیوانی از او بر جای مانده است با عنوان التولید الغریب فی النظم العجب که در آن مفاهیمی نادر را به رشته نظم کشیده است. تراجم‌نویسان او را به تواضع، تقوا و خوش‌خلقی ستوده‌اند. احمد حسن برکات امام و خطیب مسجد بزرگ صنعاء نیز بود.