بُشکه (barrel)

ظرفی‌ استوانه‌ای‌شکل.‌ دو سر آن‌ باریک‌تر است. معمولاً از تخته‌های‌ ضخیمی‌ ساخته‌ می‌شود که‌ با حلقه‌های‌ فلزی‌ به‌ هم‌ متصل‌ شده‌اند. از بشکه‌ برای‌ نگهداری شراب‌ و سایر مشروبات‌ الکلی‌ استفاده‌ می‌کنند. بشکه‌ها را استادکارانی‌ معروف به‌ چلیک‌ساز می‌ساختند که‌ مهارت‌ اصلی‌ آن‌ها در شکل‌دادن‌ و خم‌کردن‌ چوب‌ بود، به طوری‌که‌ وقتی‌ تخته‌ها را با حلقه‌های‌ فلزی‌ به‌ هم‌ متصل‌ می‌کردند، بدون درز با هم‌ چفت‌ می‌شدند. پیش‌ از ساخت‌ ظرف‌های‌ پلاستیکی‌، برای‌ نگهداری مایعات‌ و کالاهای‌ خشک‌ از بشکه‌ استفاده‌ می‌کردند. امروز استفاده از بشکه‌های فلزی برای نگه‌داری و حمل مواد شیمیایی و سوخت متداول است.