بقعه دوازده تن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی


بُقعه دوازده‌تَن

بُقعۀ دوازده‌تن
نام فارسی بُقعۀ دوازده‌تن
کشور ایران
استان گیلان
موقعیت دهکدۀ ملاط رانکوه، لنگرود
کاربری آرامگاه
مشخصات معماری بنای مربع‌شکل با اضلاع 11متری و چهار ایوان بزرگ در چهار طرف
زمان ساخت اوایل سدۀ 9ق
سازنده فرمانروایان کیایی گیلان
بُقعه دوازده‌تَن

مقبرۀ شماری از اعضای خاندان سادات کیایی گیلان در دهکدۀ ملاط رانکوه در لنگرود و از اوایل قرن ۹ق. در ۸۲۰ق همسر سید محمد کیا و بعدها شوهر او و دَه تن از اعضای خاندان کیایی در آن دفن شده‌اند.

مشخصات معماری

بنایی مربع‌شکل با اضلاع 11متری با چهار ایوان بزرگ در چهار طرف هر یک با دوازده ستون چوبی چارسو و نقاشی‌های مذهبی بر دیوار ایوان‌ها است. در گذشته یک گنبد مرتفع بر مزار مقبره وجود داشت. سید محمد کیا، یک مسجد جامع، یک خانقاه، چند کاروان‌سرا، یک حمام، یک بازار و کاخی زیباتر در میان یک باغ در نزدیکی مقبره ساخته بود که از آن میان، استخر آن هنوز باقی و به استخر علی‌ کیا مشهور است. بنای کنونی بازسازی کامل بقعه در دورۀ معاصر است و توصیفاتی که برای معماری سازه در کتاب‌ها و منابع ذکر شده مربوط به ساخت گذشتۀ آن است.