بلومزبری، گروه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بلومْزْبِری، گروه (Bloomsbury Group)

محفل روشنفکرانۀ نویسندگان و هنرمندان در ناحیۀ بلومزبریِ[۱] لندن. اوج شکوفایی آن، دهۀ ۱۹۲۰ بود. کانون این محفل منزل لئونارد وولف[۲] و همسرش ویرجینیا وولف[۳]، رمان‌نویسان معروف، بود. نوآوری‌های هنری آن‌ها، که عمدتاً مدرن‌گرایی بود، نمایندۀ بخش مهمی از آوانگارد انگلستان است. برخی اعضای این محفل عبارت بودند از دانکن گرنت[۴] و ونسا بل[۵]، لیتون استریچی[۶]، زندگی‌نامه‌نویس، راجر فرای[۷] و کلایو بل[۸]، نقاد، و جان مِینارد کِینز[۹]، اقتصاددان. تأکیدشان بر روابط بسیار نزدیک شخصی و نگرش وسواس‌گونه به فرهنگ معاصر آن‌ها را در معرض اتهام نخبه‌گرایی[۱۰] قرار داد. اعضای این محفل همچنین دیدگاه‌هایی بدبینانه در مورد موازین اجتماعی و سیاسی و مذهبی داشتند.

 


  1. Bloomsbury
  2. Leonard Woolf
  3. Virginia Woolf
  4. Duncan Grant
  5. Vanessa Bell
  6. Lytton Strachey
  7. Roger Fry
  8. Clive Bell
  9. John Maynard Keynes
  10. elitism