بنه فضیلی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

بُنِه فَضیلی

(یا: بُنه فاضِلی) محوطه‌ای باستانی در دشت خوزستان، در کنار رود دِز. هیئت باستان‌شناسی هِلِن کَنتور و دِلوگاز در دهۀ ۱۳۵۰ش آن‌جا را کاوش کردند و قدمت آثار فرهنگی‌اش را عصر نوسنگی دانستند.