بنویه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بِنوئِه (Benue)

رودخانه‌ای در نیجریه. بزرگ‌ترین ریزابۀ رود نیجر[۱] است. بیشتر مسیر ۱,۴۰۰کیلومتری آن قابل کشتی‌رانی است.

 


  1. River Niger