بنویه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

بِنوئِه (Benue)

رودخانه‌ای در نیجریه. بزرگ‌ترین ریزابۀ رود نیجر[۱] است. بیشتر مسیر ۱,۴۰۰کیلومتری آن قابل کشتی‌رانی است.

 


  1. River Niger