بهاوابهوتی

بهاوابْهوتی (قرن ۸م)(Bhavabhuti)

شاعر و نویسندۀ هندی. نمایش‌نامه‌های او که به زبان سانسکریت[۱] نوشته شده و حالت تعلیق و شخصیت‌پردازی درخشان ازجمله ویژگی‌های آن‌هاست، با نمایش‌نامه‌های نویسنده و شاعر مشهور هندی، کالیداسا[۲] (قرن ۵م)، برابری می‌کنند. ازجمله نمایش‌نامه‌های اوست: ماهاویراکاریتا[۳].

 


  1. Sanskrit
  2. Kalidasa
  3. Mahāviracarita