بورت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بورِت (burette)

در علم شیمی، ابزاری در تیتر‌کردن[۱]، برای کنترلِ مقدار کمّی مایع متغیرِ تزریق شده. این ابزار از لوله‌ای شیشه‌ای، مدرج، باریک، و دراز ساخته‌ شده است که در انتها شیری دارد که به سوراخِ نازکِ خروجی منتهی می‌شود.

 


  1. titration