بوردون، سباستین (۱۶۱۶ـ۱۶۷۱)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بورْدون، سِباسْتیَن (۱۶۱۶ـ۱۶۷۱)(Bourdon, Sebastien)

نجات موسی از نیل (1650)
ملکه کریستیانا سوار بر اسب (1653)

نقاش فرانسوی. مضامین تاریخی و منظره می‌کشید. مناظر طبیعی را پس‌زمینۀ آثار دینی و تاریخی خود قرار می‌داد. همچنین کاریکاتورهای رنگین و تک‌چهره‌های بسیار طبیعی و زنده خلق می‌کرد. از ۱۶۳۴ تا ۱۶۳۷ در رم به‌سر برد. در آن‌جا به استخدام یک دلال هنری درآمد و به نسخه‌برداری از آثار نقاشان معاصر خود، همچون پیتر وان لار[۱]، کلود لورن[۲] و نیکُلا پوسن[۳] پرداخت. از ۱۶۵۲ تا ۱۶۵۴ در دربار ملکه کریستینا در سوئد هنرآفرینی کرد.

 


  1. Pieter van Laer
  2. Claude Lorrain
  3. Nicolas Poussin