بورگلم، گاتسون (۱۸۶۷ـ۱۹۴۱)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
گاتسون بورگلم

بورْگْلِم، گاتْسون (۱۸۶۷ـ۱۹۴۱)(Borglum, Gutzon)

سردیس واشینگتن، جفرسون، لینکُلن و روزولت بر صخره‌های ایالت داکوتای جنوبی

مجسمه‌ساز امریکایی. سردیسی مرمرین به وزن شش تُن از آبراهام لینکُلن[۱]ساخت که در واشینگتن‌ دی‌سی[۲] نصب شده است. در ۱۹۳۰ به کنده‌کاری چهار سردیس غول‌آسا از رؤسای جمهوری امریکا: واشینگتن، جفرسون[۳]، لینکُلن، و روزولت[۴]، بر صخره‌های ایالت داکوتای جنوبی[۵] پرداخت. (← راشمور[۶]). بورگلم در آیداهو[۷] به‌‌دنیا آمد. نخست در انجمن هنری سان‌فرانسیسکو[۸]، و سپس در آکادمی ژولیَنِ[۹] پاریس هنر آموخت، و از اوگوست رودَن[۱۰] قویاً تأثیر پذیرفت. سفارش دولتی دیگری که به او محوّل شد، اجرای یادمان شهری[۱۱] عظیمی با نام جنگ‌های امریکا[۱۲] ۱۹۲۶، بود که در نیوآرک[۱۳]، نیوجرسی[۱۴]، برپا شد. برادرش، سولون هانیبال بورگلم[۱۵] (۱۸۶۸ـ۱۹۲۲) نیز مجسمه‌ساز بود، و به مضامین غرب وحشی[۱۶] می‌پرداخت.


 1. Abraham Lincoln
 2. Washington, DC
 3. Jefferson
 4. Roosevelt
 5. South Dakota
 6. Rushmore
 7. Idaho
 8. San Francisco Art Association
 9. Académie Julian
 10. Auguste Rodin
 11. civic memorial
 12. The Wars of America
 13. Newark
 14. New Jersey
 15. Solon Hannibal Borglum
 16. Wild West