بوریوم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بوریوم (bohrium)

عنصر پرتوزای سنتزی، متعلق به سری ترنس‌اکتنید[۱]، با نماد Bh، عدد اتمی ۱۰۷، و جرم اتمی نسبی ۲۶۲. این عنصر برای اولین‌بار در ۱۹۷۶، در انستیتوی مشترک پژوهش هسته‌ای، در شهر دوبنا[۲]ی روسیه ساخته شد و در ۱۹۸۱، آزمایشگاه پژوهش یون سنگین[۳]، در شهر دارمشتات[۴] آلمان، وجود آن را تأیید کرد. در ۱۹۷۷، به افتخار فیزیک‌دان دانمارکی، نیلس بور[۵]، نام‌گذاری شد. بعد از آن‌که پژوهشگران سوئیسی در آزمایش‌هایشان شش اتم از بوریوم ۲۶۷، با نیم عمر هفده ثانیه، تهیه کردند، اولین بررسی خواص شیمیایی بوریوم منتشر شد (۲۰۰۰). این عنصر همانند عنصری از گروه‌ VIIb رفتار می‌کند و خواص شیمیایی‌اش مشابه تکنسیوم[۶] و رنیوم[۷] است.


  1. Transactinid
  2. Dubna
  3. Laboratory for Heavy Ion Research
  4. Darmstadt
  5. Niels Bohr
  6. technetium
  7. Rhenium