بوشهر، شبه جزیره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بوشِهر، شبه‌جزیره

واقع در استان بوشهر، در ساحل خلیج‌فارس. از شمال به خلیج بوشهر، از غرب به خلیج فارس و از جنوب به خلیج فارس و خلیج هلیله محدود است. طول این شبه‌جزیره ۲۴ کیلومتر و میزان پیش‌رفتگی آن در دریا حدود‌ ۱۰ کیلومتر است. بندر بوشهر در دماغۀ شمالی آن‌ واقع شده است.