بوشهر، شبه جزیره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

بوشِهر، شبه‌جزیره

واقع در استان بوشهر، در ساحل خلیج‌فارس. از شمال به خلیج بوشهر، از غرب به خلیج فارس و از جنوب به خلیج فارس و خلیج هلیله محدود است. طول این شبه‌جزیره ۲۴ کیلومتر و میزان پیش‌رفتگی آن در دریا حدود‌ ۱۰ کیلومتر است. بندر بوشهر در دماغۀ شمالی آن‌ واقع شده است.