بولاق

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بولاق

بولاق

محله‌ای در قسمت شمالی شهر قاهره، بر کرانۀ رود نیل. یکی از موزه‌های شهر قاهره در این محل قرار دارد. بولاق در گذشته، قصبۀ کوچکی در حومۀ شهر بود و گویا در اواخر دورۀ ایوبیان و یا اوایل دورۀ ممالیک بحری ساخته شده و از همان دوره بندرگاه شهر قاهره به‌شمار می‌آمده است. ارتش فرانسه در ۱۲۱۵ق/۱۸۰۰، ضمن سرکوبی شورش مردم قاهره، این محله را به‌کلی ویران کرد. شهرت این محله به‌سبب چاپخانه‌ای است که ناپلئون در زمان اشغال قاهره در این محله برپا کرد. این مطبعه پس از خروج فرانسویان از مصر عملاً تعطیل بود، اما از ۱۲۳۶ق/۱۸۲۱م گروهی از مصریان پس از کارآموزی، با وسایل چاپ به مصر بازگشتند و مطبعۀ بولاق را به راه انداختند. این مطبعه در تاریخ فرهنگ مصر و جهان اسلامی منشأ خدمات ارزنده‌ای شد و کتاب‌های متعدد به زبان‌های عربی، فارسی، ترکی و چند زبان اروپایی چاپ کرد.