بوهاری، محمد (۱۹۴۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

بوهاری، محمّد (۱۹۴۲)

سیاستمدار و نظامی اهلِ نیجریه، از ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵ رئیس‌جمهور آن کشور. رهبر کودتایی نظامی بود که در ۱۹۸۳ به برکناری شِهو شاگاری[۱] منجر شد. با در دست گرفتن منصب ریاست جمهوری، نوعی رژیم آمرانۀ مبتنی بر اقدامات ریاضت‌کشانه را در کشور برقرار کرد. در ۱۹۸۵ با کودتایی به رهبری ابراهیم بابانگیدا از قدرت برکنار شد و تا ۱۹۹۸ در بازداشت به‌سر برد. بوهاری در آکادمی‌های نظامی نیجریه، انگلستان و هند تحصیل کرد و حاکم نظامی ایالت شمال شرقی (۱۹۷۵ـ‌۱۹۷۶) و ایالت بورنو[۲] (۱۹۷۶) بود. از ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ در کمیسیون فدرال منابع نفتی عضویت داشت و از ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹ رئیس شرکت ملی نفت نیجریه[۳] بود.


  1. Shehu Shagari
  2. Bornu
  3. Nigerian National Petroleum Corporation