بیابانکی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بیابانکی
از گویش‌های ناحیۀ سمنان، رایج در بیابانک و در کنار گویش‌های افتری و سرخه‌یی و لاسگردی و سنگسردی و در شمار مجموعۀ گویشی سمنانی.

در گویش بیابانکی جنس دستوری (مؤنث و مذکر) وجود ندارد.