بیت

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بِیت
کوچک‌ترین واحد شعر در زبان فارسی و عربی، متشکل از دو مصراع، در نسخه‌شناسی. واحد اندازه‌گیری نوشتۀ کتاب، برابر با چهل یا پنجاه حرف، برای محاسبۀ حق‌الزحمۀ کاتبان. عموماً حق‌الزحمۀ کاتب را به ازای هر هزار بیت محاسبه می‌کردند و می‌پرداختند. رواج این اصطلاح و پرداخت حق‌الزحمه به این شیوه از قرن ۸ق متداول شد. پیش از آن، حق‌الزحمۀ کاتبان را به ازای هر «ورق کتابت» محاسبه می‌کردند. نسخه‌شناسان ایران نیز تا دورۀ معاصر اندازۀ کتابت نسخ خطی را براساس بیت می‌سنجیدند و ثبت می‌کردند.