بیرندرا، بیر بیکرام شاه (۱۹۴۵ـ۲۰۰۱)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بیرِنْدرا، بیر بیکرام‌شاه (۱۹۴۵ـ۲۰۰۱)(Birendra, Bir Bikram Shah Dev)

پادشاه نپال، از ۱۹۷۲ تا ژوئن ۲۰۰۱. از ۱۹۷۲ جای پدر خود ماهندرا[۱] را گرفت و رسماً در ۱۹۷۵ تاج‌گذاری کرد. بیرندرا بر بازگشت نپال به سیاست چندحزبی نظارت داشت و در ۱۹۹۰ قانون اساسی جدیدی را به اجرا گذاشت. در اول ژوئن ۲۰۰۱، دیپندرا، ولیعهد نپال، با سلاحی خودکار به پادشاه بیرندرا، ملکه و چند تن دیگر از اعضای خاندان سلطنتی شلیک کرد و همه را به قتل رساند، و خود بلافاصله خودکشی کرد و پس از سه روز در بیمارستان درگذشت. کمی بعد برادر پادشاه مقتول، گیانندرا بیربیکرام شاه دوم، به سلطنت رسید.

 


  1. Mahendra