بیسی، کاونت (۱۹۰۴ـ۱۹۸۴)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بِیسی، کاونت (۱۹۰۴ـ۱۹۸۴)(Basie, Count)

بِيسي، کاونت

سرپرستِ گروه و پیانیستِ[۱] جاز[۲]، اهل امریکا. نقش عمده‌ای در شکل‌گیریِ موسیقی بیگ ـ بَند[۳] داشت و سبکِ موسیقیِ بی‌پیرایه‌ای با ریتم‌های موزون پدید آورد. بیش از ۵۰ سال سرپرست و رهبرِ گروه‌های تأثیرگذاری در موسیقیِ جاز بود. تکنیکِ تک‌نوازیِ پیانوی بِیسی، متأثر از سبکِ فَتس والر[۴] بود. برخی معتقد‌ند که گروه تحتِ سرپرستیِ او نمونۀ کاملِ یک گروه رقص است.


  1. pianist
  2. jazz
  3. big-band
  4. sound Fats Waller