بیشوف، تیودور (۱۸۰۷ـ۱۸۸۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

بیشوف، تِئودور (۱۸۰۷ـ۱۸۸۲)(Bischoff, Teodor)

پزشک آلمانی. در هانوور[۱] زاده شد و از هایدلبرگ[۲] دانشنامۀ دکتری پزشکی گرفت و سپس، در هایدلبرگ و مونیخ به‌تدریس پرداخت. مهم‌ترین زمینۀ کار او رویان‌شناسی پستانداران و انسان بود. او توانست بین رویان‌شناسی و یاخته‌‌شناسی ارتباط برقرار کند. بیشوف با رعایت برخی ملاحظات از نظریات داروین حمایت می‌کرد. پژوهش‌هایی نیز دربارۀ چین‌های مغز (۱۸۶۸) و وزن مغز انسان (۱۸۸۰) صورت داد، ولی رابطه‌ای بین وزن مغز و هوش نیافت.


  1. Hannover
  2. Heidelberg