بیمارستان فاطمه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بیمارستان فاطمه (س)

در نیمۀ دهۀ ۱۳۴۰ش، با نام نُتردام فاطیما یا قدیسه فاطیما به‌همت اعضای فرقۀ خواهران (پرستاران) نیکوکارِ کاتولیک فرانسوی در خیابان یوسف‌آباد تهران تأسیس شد. امروزه بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی جراحی‌های ترمیمی است.