بیمه بیکاری

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بیمۀ بیکاری
پرداخت بیمه‌ای براساس کلیۀ حقوق و مزایا و خسارت‌های مربوط به آن توسط سازمان تأمین اجتماعی، به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود که بدون میل و ارادۀ خود بیکار شده و آمادۀ کار باشند، ازجمله کسانی که به‌سبب بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه بیکار شوند یا به‌علت تغییرات در ساختار اقتصادی واحد کار خود بیکار شده باشند. پرداخت بیمۀ بیکاری مشروط به آن است که بیکارشده حداقل شش ماه سابقۀ پرداخت حق بیمه داشته باشد و ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری به واحد کار و امور اجتماعی مراتب بیکاری خود را اعلام کند، و نیز آمادگی خود را برای اشتغال در کار تخصصی یا مشابه اطلاع دهد. مدت دریافت بیمۀ بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد و مدت پرداخت آن را نیز همان قانون معیّن کرده است.