بینالود

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بینالود

بينالود

رشته‌کوهی در استان خراسان رضوی، شهرستان‌های مشهد و نیشابور، به‌طول ۱۲۵کیلومتر. این رشته‌کوه از قله‌های متعددی تشکیل شده، که ارتفاع بلندترین آن‌ها ۳,۲۱۱ متر است. دیگر قله‌های مهم آن عبارت‌اند از قلۀ شیرباد، با ارتفاع ۳,۲۰۰ متر، و زرگران، با ارتفاع ۳,۱۰۰ متر. ریزابه‌های شمالی آن به کشف‌‌رود و آبریزهای جنوبی آن به کالِ شور می‌ریزند.