بی شکل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

بی‌شکل (amorphous)

(یا: بی‌ریخت، آمورف) حالتی از مادۀ جامد. ماده در این حالت بلورین نیست و اتم‌ها و ملکول‌ها تحت هیچ نظم و ترتیبی قرار ندارند. شیشه‌ها نمونه‌های کاملی از مواد جامد بی‌ریخت‌اند، در حالی که بسیاری از پودرهای بی‌شکل در اصل ترکیباتی از بلورهای میکروسکوپی‌اند و این امر با پَراشِ اشعۀ ایکس بررسی‌شدنی است. اجسام بی‌ریخت در واقع مایعاتی با اصطکاک داخلی‌اند و براثر گرمادهی و با گذر از نقطۀ نرم‌شدن، برخلاف نقطۀ جوش، حالت مایع رقیق پیدا می‌کنند. علاوه‌بر شیشه‌های سیلیکات و فسفات و بورات و کوارتزها، برخی از عناصر نیز، ازجمله ژرمانیم و سلنیم، از مواد بی‌شکل‌اند.