بی وزنی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

بی‌وَزْنی (weightlessness)

فقدان ظاهری وزن جسم در سقوط آزاد[۱]. فضانوردانی که در سفینه‌های در حال گردش به دور زمین به‌سر می‌برند، چون همواره در حال سقوط آزاد در میدان گرانشی زمین[۲] هستند، هیچ وزنی را حس نمی‌کنند (البته، این بدان علت نیست که در فاصله‌ای فراتر از حوزۀ اثرگذاری گرانش زمین به‌سر می‌برند). در آسانسوری که آزادانه در حال سقوط است یا در هواپیمایی که مسیر سقوط آزاد را می‌پیماید، مشابه این پدیده را می‌توان حس کرد.


  1. free fall
  2. earth’s gravitational field