تاتوم ، آرتور (۱۹۱۰ـ۱۹۵۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تاتوم‌، آرتور (۱۹۱۰ـ۱۹۵۶)(Tatum, Arthur)

پیانیست امریکایی موسیقی‌ جاز[۱]. در شمار فنی‌ترین‌ نوازندگان پیانوی موسیقی جاز شناخته ‌شده ‌است. تکنیک نوازندگی‌ و هارمونی‌های‌ کروماتیکِ او بر بسیاری‌ از موسیقی‌دانان‌ تأثیر گذاشت‌ که‌ از میان‌ آنان به اسکار پترسون[۲] می‌توان اشاره‌ کرد. در دهۀ ۱۹۳۰ بیشتر تکنواز بود و از ۱۹۴۳ با تاینی‌ گرایمز[۳]، نوازندۀ گیتار، در یک‌ تریو (گروه سه‌نفره) به‌ بداهه‌نوازی‌ ‌پرداخت.

 


  1. jazz
  2. Oscar Peterson
  3. Tiny Grimes