تاج نامه (۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تاج‌نامه (۲)
(یا: کتاب‌التاج) از مؤلفی ناشناس، کتابی به فارسی میانه، مشتمل بر دستورهای اخلاقی دربارۀ ادارۀ مملکت و رسوم درباری. اصل کتاب برجای نمانده، اما قطعاتی از آن به ترجمۀ عربی در کتاب‌های دورۀ اسلامی نقل شده است. برای نمونه دو قطعه از این قطعات، یعنی بخش‌هایی از نامۀ خسروپرویز خطاب به پسرش شیرویه دربارۀ سپاه، در کتاب عیون‌الاخبار نقل شده است. در کتاب‌های عربی از آثار متعددی با این عنوان مانند کتاب‌التاج فی سیرة انوشیروان و کتاب‌التاج در زمرۀ کتاب‌های تاریخی و داستانی یاد شده و قطعاتی از آن‌ها نقل شده است. ادبای اسلامی تاج‌نامه را سرمشق خود کردند و کتاب‌هایی با این نام به زبان عربی تألیف شد که معروف‌ترین آن‌ها کتاب‌التاج منسوب به جاحظ است.