تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Aeen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم

کتابی در تاریخ روابط خارجی ایران در دورۀ معاصر از محمود محمود (۱۲۶۱ـ ۱۳۴۴). چنان‌که از نامش پیداست، در آن به شرح روابط سیاسی ایران و انگلیس از آغاز دورۀ قاجار تا سال‌های پایانی سلطنت ناصر‌الدین‌شاه قاجار، براساس قراردادهای سیاسی، نظامی و بازرگانی میان دو کشور و نیز آثار تاریخی معتبر و خاطرات رجال و دولتمردان خارجی، به‌ویژه انگلیسی پرداخته شده است. تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس مفصل‌ترین کتابی است که در این‌بارۀ به زبان فارسی به نگارش درآمده است. این کتاب در ۸ جلد منتشر شده و بارها تجدید چاپ گردیده است.