تاریخ هجده ساله آذربایجان

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تاریخ‌ هجده‌سالۀ‌ آذربایجان‌
کتابی‌ تاریخی‌ به‌ زبان‌ فارسی، نوشتۀ احمد کسروی (۱۲۶۹ـ۱۳۲۴ش)‌. موضوع این‌ کتاب‌ که باید آن را مکمل اثر دیگر نویسنده با نام تاریخ مشروطۀ ایران دانست، بررسی‌ اوضاع‌ سیاسی‌ ایران‌، به‌ویژه‌ آذربایجان،‌ از زمان‌ بمباران‌ مجلس‌ اول‌ در ۱۳۲۶ق‌ تا سال‌ تألیف‌ آن‌ (۱۳۰۲ش‌) است‌. اهمیت‌ تاریخی‌ کتاب‌ در بیان‌ حوادث‌ و وقایع‌ مفصل‌ و دقیق‌ آذربایجان،‌ و کانون‌ آن‌ تبریز، است‌. این‌ کتاب‌، نخست‌ به‌صورت‌ یادداشت‌هایی‌ در ماهنامۀ‌ عربی‌ العرفان‌ منتشر شد و سپس بارها در تهران به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌.