تازیانه

(یا: شلاق؛ قَمچی) تسمه‌ای چرمی باریک، یا بافته‌ای از چند تسمۀ چرمی که معمولاً دسته‌ای چوبی دارد و برای تنبیه بدنی افراد یا رام کردن و راندن چهارپایان، به‌ویژه اسب، به‌کار می‌رود. امروزه، بیشتر تازیانه‌ها را از تسمه یا کابل لاستیکی می‌سازند.