تافلر، آلوین (۱۹۲۸)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تافْلِر، آلوین (۱۹۲۸- ۲۰۱۶م)(Toffler, Alvin)

تافْلِر، آلوين

اندیشمند سیاسی امریکایی. با تألیف آثاری در زمینۀ انقلاب دیجیتال[۱]، انقلاب ارتباطات[۲]، انقلاب بنگاهی[۳]، و یکه‌تازی فناوری[۴] به‌شهرت رسید. در نگارش کتاب‌های او همسرش هِیدی تافلر[۵] نیز سهیم بوده است. او در پرآوازه‌ترین کتابش موج سوم[۶] به توصیف سه نوع جامعه براساس تعبیر «موج» می‌پردازد. موج اولْ جامعۀ پس از انقلاب زراعی است که جانشین اجتماعاتِ مبتنی بر شکار و میوه‌چینی می‌گردد. خانوادۀ هسته‌ای، آموزش گروهی، و بنگاه‌آفرینی از مؤلفه‌های اصلی موج اول است. تافلر می‌نویسد: «جامعۀ موج دومْ[۷] صنعتی است و مبتنی بر تولید انبوه، توزیع انبوه، مصرف انبوه، آموزش همگانی، رسانه‌های همگانی، تفریحات همگانی، سرگرمی‌سازی انبوه، و سلاح‌های کشتار جمعی» استوار است. موج سومْ جامعۀ پساصنعتی است که به اعتقاد تافلر غالب کشورها از اواخر دهۀ ۱۹۵۰ به‌سوی آن حرکت کرده‌اند. از مشخصات این دوران نو، که وی آن را عصر اطلاعات نیز می‌نامد، انبوه‌زدایی، گوناگونی، تولید دانایی محور، و شتاب دگرگونی است.

 

 


  1. digital revolution
  2. communications revolution
  3. corporate revolution
  4. technological singularity
  5. Heidi Toffler
  6. The Third Wave
  7. The Second Wave Society