تالار صد ستون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تالار صد ستون‌

تالار صد ستون‌
نام فارسی تالار صد ستون‌
کشور ایران
نام‌های دیگر کاخ صدستون؛ تالار تخت
موقعیت تخت جمشید نزدیک شهر شیراز
کاربری تالار
مشخصات معماری تالار با مساحتی نزدیک به 4700 متر
زمان ساخت حدود 479/480پ‌م تا حدود ‌450پ‌م
سازنده خشایارشا (به فرمان وی)
تالار صد ستون‌
تالار صد ستون‌

(یا: کاخ صدستون؛ تالار تخت) مهم‌ترین بنای ساخته‌شده به فرمان خشایارشا در تخت جمشید، با مساحتی نزدیک به ۴۷۰۰ متر. بنای این تالار در حدود ۴۷۹/۴۸۰پ‌م پس از جنگ‌های سالامیس و پلاته، به فرمان خشایار آغاز شد و در حدود ‌۴۵۰پ‌م، در دورۀ شاهنشاهی اردشیر اول هخامنشی به‌پایان رسید. تالار صدستون، بزرگ‌ترین تالار در صفۀ تخت جمشید است، اما بلندی‌های ستون آن، حدود چهارده متر، از بلندی‌های ستون‌های تالار آپادانا کمتر است. این بنا نمودی از شکوه امپراتوری ایران در دورۀ خشایارشاست.