تاماله

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

تامالِه (Tamale)

شهر و مرکز ناحیۀ شمالی[۱]، در شمال شرقی کشور غنا[۲]. در فاصلۀ ۴۵۰کیلومتری شمال آکرا[۳] و ۵۰کیلومتری رأس شمالی دریاچۀ ولتا[۴] واقع شده است. ۲۷۹,۶۰۰ نفر جمعیت دارد (۲۰۰۳).

 

 


  1. Northern Region
  2. Ghana
  3. Accra
  4. Lake Volta