تبریزی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

از لهجه‌های تُرکی که مردم تبریز به آن سخن می‌گویند. به طور کلی لهجه‌های ترکی فرق زیادی با هم ندارند، امّا بر پایۀ شرایط جغرافیایی و تاریخی و همسایگی با گویشوران زبان‌های دیگر، تفاوت‌هایی پیدا می‌کنند. صامت‌های این گویش، همانند صامت‌های ترکی است. در این گویش، مضاف بعد از مضاف‌الیه و صفت قبل از اسم می‌آید.

از واژگان تبریزی: oyon «بازی».