تجدیدنظرطلبی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

تجدیدنظرطلبی (revisionism)

تجديدنظرطلبي

نظریۀ سیاسی منبعث از مارکسیسم، که یک یا چند اصل اعتقادی کارل مارکس[۱] را تعدیل کرده است؛ از این‌رو، مارکسیست‌های ارتدوکس[۲] آن را محکوم می‌کنند. نخستین مارکسیست تجدیدنظرطلب معروف ادوارد برنشتاین[۳] بود، که در دهۀ ۱۸۹۰ در آلمان محتوم‌بودن شکست سرمایه‌داری را در معرض تردید قرار داد. پس از جنگ جهانی دوم، احزاب رسمی کمونیست در شرق اروپا و آسیا برای محکوم‌کردن جنبش‌های کم‌ و بیش افراطی، که سیاست رسمی حزب را به‌خطر می‌انداختند، این اصطلاح را بسیار به‌کار بردند.

 


  1. Karl Marx
  2. orthodox Marxists
  3. Eduard Bernstein