تخمیر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

تَخمیر (fermentation)

تَخمير
تَخمير

شکسته‌شدن قندها با باکتری‌ها و مخمّر[۱]های بی‌هوازی[۲]. فرآیند تخمیر از دیرباز در پخت نان، آبجوسازی، شراب‌سازی، تهیۀ پنیر، ماست، سس سویا، و بسیاری از مواد غذایی دیگر به‌کارمی‌رفته است. در نانوایی و تهیۀ مشروبات، مخمّرها قندها را تخمیر، و اتانول[۳] و دی‌اکسید کربن[۴] تولید می‌کنند. دی‌اکسید کربن سبب ورآمدن خمیر نان می‌شود، و در آبجو و شامپانی کف ایجاد می‌کند. در فرآیند شراب‌سازی، قندهای پیچیده‌ای مانند ساکاروز[۵] ابتدا با کمک مخمّر به قندهای ساده‌ای مثل گلوکز[۶] شکسته می‌شوند؛ سپس گلوکز مجدداً به اتانول و دی‌اکسید کربن تجزیه می‌شود.

C۶H۱۲O۶ → ۲C۲H۵OH + ۲CO۲بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌ها بر اثر تخمیر تولید می‌شوند. تخمیر از فرآیندهایی است که سبب فاسدشدن غذا می‌شود.

  1. yeast
  2. anaerobic
  3. ethanol
  4. carbon dioxide
  5. sucrose
  6. glucose