تربال

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تَربال
(یا: برج منار) بازمانده‌های بنایی است که از لاشۀ سنگ و گچ و آهک ساخته‌ شده‌اند. تربال در مرکز شهر گرد و مدور گور اردشیر خوره یا همان فیروزآباد کنونی در استان فارس قرار دارد. فیروزآباد از شهرهای پارتی‌ـ‌ساسانی است که به‌شکلی کاملاً مدور ساخته شده و تربال نقطۀ پرگار این دایره است. به‌نظر می‌رسد، تربال بازمانده‌های آتشدانی است بلند که پلکان مارپیچ داشته است. تربال فیروزآباد را الگوی منارۀ مسجد جامع متوکل، خلیفه عباسی، در سامره دانسته‌اند.