ترنجیدگی دوپوییترن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:03, 17 September 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

تُرَنْجیدِگیِ دوپوئیتْرِن (Dupuytren\'s contracture)

تُرَنْجيدِگيِ دوپوئيتْرِن

خم‌شدن یک یا چند انگشت به‌طرف کف دست، به‌علت ضخیم و کوتاه‌شدن بافت همبندی[۱] که از کف دست به انگشتان کشیده می‌شود. این حالت پیش‌رونده در مردان شایع‌تر است و معمولاً در میان‌سالی یا پس از آن مشاهده می‌شود. این عارضه با عمل جراحی درمان می‌شود.  1. connective tissue